AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Nábízíme osiva zeleniny pro zahrádkáře   

SADBOVÉ BRAMBORY - odrůda IMPALA (velmi raná, varný typ B)
 
krmné brambory za 1,50 Kč/kg
b
aleno po 25 kg, lze zakoupit i na volno
 

                             BRAMBORY KONZUMNÍ ŽLUTÉ A ČERVENÉ                                           

                                        ŘEPA SALÁTOVÁ (ČERVENÁ)  
                 
 
 
 

další nabízené produtky    OBILÍ - pšenice, ječmen, oves, kukuřice    

                                                OBILNÉ ŠROTY- pšeničný, ječný, kukuřičný

                                     SLUNEČNICE ČERNÁ   PROSO ŽLUTÉ

                         JEČMEN                                            JEČNÝ ŠROT

               SLUNEČNICE ČERNÁ                                PROSO ŽLUTÉ