Ostatní plodiny

 

 

Další zemědělskou produkci tvoří obiloviny jako je pšenice ozimá, žito ozimé, tritikále ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, oves, kukuřice na zrno a siláž. Další plodinou je slunečnice a proso. Zabýváme se semenářstvím zemědělských plodin.